ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปซ่อมแซมตามสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/898
หนังสือลงวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.หจก.บิ๊กโฮมคอนสตรั๊คชั่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ