ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่มตามกฏหมาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/797
หนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท เหอ เซิง ไท่ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ