ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค่ำประกัน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/711
หนังสือลงวันที่ 14 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ