ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอโอนรถนต์ราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/693
หนังสือลงวันที่ 14 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ รพ.วังสะพุุง บาจ 3850เลย เนื่องจากการขายทอดตลาด
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ