ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานมัคคุเทศฯ์ และงานบริการทั่วไปวนอุทยานภูบ่อบิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118/21077
หนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ