ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/170
หนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอภูกระดึง,ภูหลวง,ผาขาว และเอราวัณ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ