ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติเพิ่มแผนปฏิบัติงานพอสว.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/78
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการมูลนิธิพอ.สว.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ