ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาสัญญาเช่า
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/19987
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดิ้ง จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ