ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: พิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
ทะเบียนหนังสือ ลย 0034/19881
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ