ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/19844
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ร้าน สไมค์ เซอร์วิส
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ