ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติและแจ้งยกเลิกประกาศฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/19690
หนังสือลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บจก.อิโนเวชั่นส์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ