ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: มอบหมายเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/19659
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง พมจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ