ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัลตราซาวด์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/19338
หนังสือลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราด่านซ้าย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ