ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอกำหนดตำแหน่งใหม่ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ทะเบียนหนังสือ ลย72501.1/605
หนังสือลงวันที่ 12 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ