ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างโยธา รุ่นที่ 4"
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/19069
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย และนายอำเภอท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ