ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเนาสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/18948
หนังสือลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.เมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ