ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เวชปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/18339
หนังสือลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอผาขาว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ