ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.010/18316
หนังสือลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีอัยการ สำนักงานปราบปรามการทุจริตภาค ๔
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ