ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานประปา รุ่นที่ 1"
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/17966
หนังสือลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเชียงคาน และนายอำเภอภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ