ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/194
หนังสือลงวันที่ 6 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8)
หมายเหตุ
ไฟล์
  มาตรการเพิ่มเติมการตรวจคัดกรองการเดินทา
  เอกสารรับรองความจำเป็นพื้นที่ควบคุม v2
  เอกสารรับรองความจำเป็นพื้นที่ควบคุม v2
  ร่างแนวทางปฏิบัติv7
  ร่างแนวทางปฏิบัติv7