ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร (สุกร)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/447
หนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง พาณิชย์จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ