ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและคุ้มครอง ฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/17549
หนังสือลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ สสจ.เลย
ส่งถึง ผวจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ