ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติผลิตยาสมนุไพร ฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/17548
หนังสือลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ สสจ.เลย
ส่งถึง ผวจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ