ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/17447
หนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ