ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคปีงบ 62
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/17299
หนังสือลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ