ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งรับหนังสือค้ำประกันฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/17247
หนังสือลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ