ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0013/17185
หนังสือลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ