ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/17139
หนังสือลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ