ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/16464
หนังสือลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บจก.สเปเชียลลิสท์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ