ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/328
หนังสือลงวันที่ 9 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  ว 0994 21022561