ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้มาทำสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/16224
หนังสือลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.โอนิเวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ