ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการปฏิบัติราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/16171
หนังสือลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ