ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินดคตรงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ระดับเขต
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/15540
หนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ