ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอชะลอการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/15490
หนังสือลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ