ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรายการก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย (2 ชั้น)
ทะเบียนหนังสือ ลย0025/15473
หนังสือลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ