ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งให้มาทำสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/15234
หนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) นจำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ