ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งการให้บริการ
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/15195
หนังสือลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ