ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ(นางสาวศรัญรักษ์ บดินทรารักษ์)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/14995
หนังสือลงวันที่ 28 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ