ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพ.เชียงคาน)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/14789
หนังสือลงวันที่ 25 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ รถยนต์นิสสัน แบบ นาวารา
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ