ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมโครงการประชุมจนท.ผู้รบผิดชอบงาบริหาร รพช.สสอ.สสจ.ปีงบ61
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/14683
หนังสือลงวันที่ 25 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพร.ด่านซ้าย,ผอ.รพช.ทุกแห่ง,หัวหน้างานทุกงานในสสจ.เลย,หัวหน้างานตรวจสอบ,นิติกร
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ