ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/138
หนังสือลงวันที่ 5 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมายเหตุ เอกสารที่แนบจะส่งตามมาทีหลัง
ไฟล์
  ว 1025 ลว 21 ก.พ. 61 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ