ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/14305
หนังสือลงวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ