ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับผิดสัญญาลาศึกษา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.010/14288
หนังสือลงวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางสาวปุณยศิริ พิระภิญโญ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ