ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/14271
หนังสือลงวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้ากลุ่มงานทันตฯสสจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ