ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกใหญ่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0318/117
หนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอท่าลี่
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ