ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/14199
หนังสือลงวันที่ 18 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ท้องถิ่นจังหวัด
หมายเหตุ อปท.ที่ดำเนินการจัดหา ได้แก่ เทศบาบตำบลด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม และ องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ