ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.004/90
หนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ