ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/13931
หนังสือลงวันที่ 11 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บ.ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ