ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/81
หนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากชม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ