ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายฯ
ทะเบียนหนังสือ มท 5308.4/ลย/13877
หนังสือลงวันที่ 11 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
ส่งถึง สำนักงานจังหวัดเลย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ